Kongre Konuları

7. DİYABET VE EŞLİK EDEN HASTALIKLAR TEDAVİ KONGRESİ KONU BAŞLIKLARI

Dual GIP ve GLP1 RA leri: diyabet tedavisinde yeni bir ufuk açıyor mu?
Zor diyabetik vakalar
Genç yaşta başlayan tip 2 diyabet yönetimi
Brittle diyabet tedavisi
LADA tanısı alan bireylerde tedavi nasıl olmalı?
Özel durumlarda diyabet tedavisi
Böbrek yetersizliğinde diyabet yönetimi
Hepatik disfonksiyonlu hastalarda diyabet tedavisi
Kardiyorenal komplikasyonu olan diyabetlilerde tedavi nasıl olmalı?
Diyabetik nöropati tedavisi: neler var, ne kadar başarılıyız?
Diyabetik retinopati yönetimi
Diyabetli hastalarda atladığımız komplikasyonlar
Diyabetik kadın ve erkekte seksüel disfonksiyon
Diyabet ve diş problemleri
Diyabet ve osteoporoz
Diyabetli hastalarda psikolojik durum
Diyabetik ayak enfeksiyonu yönetimi
Kardiyometabolik riski azaltmada SGLT-2 inhibitörleri ve GLP-1 agonistleri
Gestasyonel diyabet yönetimi
Tip 2 diyabette oral kombinasyon tedavileri
Diyabet tedavisinde teknolojinin kullanımı insülin pompa tedavileri, CGMS’ler
Tip 2 diyabet tedavisinde insülin tedavisi ne zaman, hangisi, geç mi kalıyoruz?
Bariyatrik Metabolik cerrahi: kime, ne zaman, hangisi?
Diyabetik hastalarda dislipidemi tedavisi: yeni ilaçlar neler vaat ediyor?
Kan basıncı kontrolü ve Tip 2 diyabet-hedefler
Covid sürecinde diyabet tedavi yönetiminde neler değişti?
Diyabet tedavisinde tıbbi beslenme uygulamaları (yeni beslenme yöntem ve önerileri)
Diyabet ve Oruç
NASH + BGT-DM hedefler yaklaşımlar
Diyabet ve kanser: Mit’mi-gerçek mi?
DM ve beyin
A1c’nin ötesinde takip kriterleri neler olmalıdır?
Diyabet tedavisinde insülin direncine yönelik tedavi (Pioglitazon v.d.)
OAD’lerin antidiyabetik – pleoitropik etkileri ne kadar önemli?
Sülfonilüre
Akarboz
DPP IV inhibitörleri
Pioglitazon
SGLT2 inhibitörleri