Bilimsel Program

17 KASIM 2022 PERŞEMBE
Salon 1 Salon 2
14:00-14:30 Açılış

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Fahri Bayram’ın Açılış Konuşması

Türkiye Diyabet Derneği Başkanı
Prof. Dr. Rıfat Emral’in Açılış Konuşması

14:30-15:15 Konferans-1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Candeğer Yılmaz – Prof. Dr. Rıfat Emral

Diyabet Tedavisinde Güncel Durum: Tedavide ve Hedeflerde Neredeyiz?

Konuşmacı: Prof. Dr. Alper Sönmez

15:15-16:30 Panel 1
Diyabet Yönetiminde Gündemdeki Tartışmalı Konular

Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Ayşegül Atmaca – Prof. Dr. Mustafa Cesur
15:15-16:30 Panel 2
Diyabetli Hastada Glisemik Kontrolün Ötesi

Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ-Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
15:15-15:35 Diyabet Tedavi Yönetiminde C Peptid Ölçümü Gerekli mi?

Konuşmacı: Doç. Dr. Güzide Gonca Örük

15:15-15:35 Kan Basıncı Kontrolü

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ali Eren

15-35-15:55 HbA1c Gerçeği Ne Kadar Yansıtıyor?

Konuşmacı: Prof. Dr. Sevsen Kulaksızoğlu

15-35-15:55 Diyabetik Dislipidemi

Konuşmacı: Doç. Dr. Rıfkı Üçler

15:55-16:15 Yeni Tanı Tip 2 Diyabette Monoterapi mi, Kombinasyon mu?

Konuşmacı: Prof. Dr. Gülhan Akbaba

15:55-16:15 Antiagregan Tedavi

Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk Kutlutürk

16:15-16:30 Tartışma 16:15-16:30 Tartışma
16:30-17:00 Çay-Kahve molası
17:00-17:30 Konferans 2

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Füsun Saygılı – Prof. Dr. Vedia Gedik

Diyabet Tedavisi Yönetiminde “Hedefte Geçirilen Zaman” Kavramı ve Önemi

Konuşmacı: Prof. Dr. Şevki Çetinkalp

17:30-18:30 Panel 3
Diyabet Tedavisinde Rol Oynayacak Yeni Aktörler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Berrin Çetinarslan – Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
17:30-18:00 Oral ve Dual Etkili GLP-1 Agonistleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Ramazan Sarı

18:00-18:30 İnsülinin Geleceği: Haftalık, İnhaler, Oral ve Akıllı İnsülinler

Konuşmacı: Prof. Dr. Serpil Salman

18:30-19:00 Sözel Sunumlar 1

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Didem Dereli Akdeniz – Uzm. Dr. Yavuz Selim Demir

18:30-19:00 Sözel Sunumlar 2

Oturum Başkanları:Doç. Dr. Banu Şarer Yürekli – Uzm. Dr. Erdal Duman

19:00-22:00  Akşam Yemeği
18 KASIM 2022 CUMA
Salon 1 Salon 2
08:30-09:15 Konferans 3

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fahri Bayram – Prof. Dr. Bilgin Özmen

Diyabette Yeni Bir Sınıflamaya İhtiyaç Var mı?

Konuşmacı: Prof. Dr. İlhan Satman

09:15-10:30 Panel 4
Tip 2 Diyabette Glisemi Regülasyonunda Kombinasyon Tedavileri: Kime? Hangisi? Ne Zaman?

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdülbaki Kumbasar – Prof. Dr. Neşe Ersöz Gülçelik
09:15-10:30 Panel 5
Tip 2 Diyabette Organosentrik Tedavi Yaklaşımı

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeliha Hekimsoy – Prof. Dr. Semin Fenkçi
09:15-09:35 OAD Kombinasyonları

Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Koçak

09:15-09:35 Kardiyovasküler Hastalık

Konuşmacı: Doç. Dr. Türkan Mete

09:35-09:55 Enjektabl Kombinasyonlar

Konuşmacı: Doç. Dr. Gülşah Elbüken

09:35-09:55 Böbrek Yetersizliği

Konuşmacı: Doç. Dr. Asena Gökçay Canpolat

09:55-10:15 OAD + Enjektabl Kombinasyonlar

Konuşmacı: Doç. Dr. Barış Sarıakçalı

09:55-10:15 Osteoporoz

Konuşmacı: Doç. Dr. Özlem Turhan İyidir

10:15-10:30 Tartışma 10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Çay-Kahve molası
11:00-11:30 Konferans 4

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu – Prof. Dr. Zeynep Cantürk

Her Yönüyle Glukagon

Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşin Öge

11:30-12:30 Uydu sempozyumu-1

Diyabet Tedavisi ve Ötesinin 5n1K’sı: GLP-1 RA’lar ile Bütüncül Tedavi

Oturum Başkanı: Prof Dr. Rıfat Emral

Konuşmacı:Prof Dr Özgür Demir

11:30-12:30 Uydu sempozyumu-2

Empagliflozin ve Linagliptin ile Kılavuzlar Işığında T2DM Hastası Tedavi Yönetimi

Konuşmacılar :Prof. Dr. Rüştü Serter – Prof. Dr. Reyhan Ersoy

12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 Panel 6
Diyabet ve Beslenme

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yüksel Altuntaş – Prof. Dr. Fatma Nişancı Kılınç
13:30-14:45 Panel 7
Diyabet ve Egzersiz

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hamiyet Yılmaz- Prof. Dr. Barış Önder Pamuk
13:30-13:50 Makrobesin Oranları Diyabet Yönetiminde Ne Kadar Etkili?

Konuşmacı: Prof. Dr. Evrim Çakır

13:30-13:50 Diyabetli Bireyde Egzersiz Deyince Neyi Anlıyoruz? Egzersiz Tipleri Nelerdir?

Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu

13:50-14:10 Diyabetli Bireyde Vitamin ve Mineral Desteği Gerekli mi?

Konuşmacı: Prof. Dr. Hülya Ilıksu Gözü

13:50-14:10 Diyabetli Bireyde Egzersizde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konuşmacı: Doç. Dr. Banu Aktaş Yıldırım

14:10-14:30 Diyabetli Bireyde Öğün Sıklığı Ne Olmalı?

Konuşmacı: Prof. Dr. Murat Yılmaz

14:10-14:30 Diyabetli Bireyde Egzersiz Reçetesi

Konuşmacı: Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin

14:30-14:40 Sözlü Bildiri 14:30-14:40 Sözlü Bildiri
14:40-14:45 Tartışma 14:40-14:45 Tartışma
14:45-15:15 Konferans 5

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Yetkin – Prof. Dr. Sait Gönen

Tip II DM’un Etyopatogenezinde Mental Stresin Rolü

Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Kaya

15:15-15:45 Çay-Kahve Molası
15:45-16:45 Uydu sempozyumu-3

Dulaglutid ile Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bütünsel Fayda

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rıfat Emral

Konuşmacılar: Prof. Dr. Rıfat Emral – Prof. Dr. Ramazan Sarı

15:45-16:45 Uydu sempozyumu-4

Enfektif ve İskemik Diyabetik Ayaklarda Amputasyonu Önlemede Biyoteknolojik Seçenek : Heberprot -P

Oturum Başkanı : Şevki Çetinkalp

Konuşmacı : Alper Şener

16:45-17:30 Konferans 6

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevinç Eraslan- Prof. Dr. Kerem Sezer

Diyabetik Nöropatide Güncel Durum

Konuşmacı: Prof. Dr. Neşe Çınar

17:30-18:45 Panel 8
Diyabet ve Yağlı Karaciğer

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik Sabuncu – Prof. Dr. Sibel Güldiken
17:30-18:45 Uzmanına Danış


Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fahri Bayram – Uzm.Dr. Derya Mengücük

Birinci Basamakta Diyabet Tedavi ve Takibinde Karşılaşılan Sorunlar

Panelistler:
Prof. Dr. Rıfat Emral
Prof. Dr. Erman Çakal
Doç. Dr. Cem Haymana
Uzm. Dr. Nihan Daştı

17:30-17:55 Diyabetli Hastada Yağlı Karaciğerin Değerlendirilmesi: Tanı ve Evreleme

Konuşmacı: Prof. Dr. Teoman Doğru

17:55-18:20 Diyabetli Hastada Yağlı Karaciğerde Tedavi Yaklaşımı

Konuşmacı: Prof. Dr. Sinem Kıyıcı

18:20-18:30 Sözlü Bildiri
18:30-18:45 Tartışma
19:30-21:30  Akşam Yemeği
19 KASIM 2022 CUMARTESİ
Salon 1 Salon 2
08:30-09:15 Konferans 7

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mithat Bahçeci – Prof. Dr. Engin Güney

Obeziteyi Tedavi Etmek Tip 2 Diyabeti Tedavi Etmektir

Konuşmacı: Prof. Dr. Aslı Doğruk Ünal

09:15-10:30 Panel 9

Diyabet ve Geriatri

Oturum Başkanları:Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan – Prof. Dr. Teslime Atlı

09:15-10:30 Panel 10

Adolesan Diyabeti

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zehra Aycan – Prof. Dr. Sevim Güllü Can

09:15-09:45 Geriatrik Hastada Kapsamlı Değerlendirme

Konuşmacı: Prof. Dr. İlker Taşçı

09:15-09:45 Yeni Tanı Diyabetli Adolesan: Tip 1, Tip 2, MODY?

Konuşmacı: Prof. Dr. Meral Mert

09:45-10:15 Geriatrik Hastada Tedavi Hedefleri ve Planlaması

Konuşmacı: Prof. Dr. Fulden Saraç

09:45-10:15 Tip 1 Diyabette Erişkine Geçiş

Konuşmacı: Doç. Dr. Belma Haliloğlu

10:15-10:30 Tartışma 10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Çay-Kahve Molası
11:00-12:00 Uydu sempozyumu-5

Konu: Tip 2 Diyabet ile başlayan yolculuk: Forziga

Konuşmacılar: Prof. Dr. Tevfik Demir – Doç. Dr. Muhammet Kızılgül

12:00-12:30 Konferans 8

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Kulaksızoğlu – Prof. Dr. Oya Topaloğlu

Diyabetli Gebe ve Gestasyonel Diyabet Yönetimi

Konuşmacı: Prof. Dr. Didem Özdemir

12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 Panel 11

Diyabette Gözden Kaçırdıklarımız

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim Şahin

13:30-14:45 Panel 12

Diyabette Özel Durumlar

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik Demir – Prof. Dr. Mustafa Şahin

13:30-13:50 Ağız ve Diş Sağlığı

Konuşmacı: Doç. Dr. Ahmet Emin Demirbaş

13:30-13:50 Ramazan ve Diyabet

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Altay

13:50-14:10 Anksiyete, Depresyon ve Tedavi Uyumu

Konuşmacı: Prof. Dr. Hayriye Elbi

13:50-14:10 Vardiyalı Çalışma

Konuşmacı: Doç. Dr. Yaşar Sertbaş

14:10-14:30 Seksüel Disfonksiyonlar (Kadında ve Erkekte)

Konuşmacı: Prof. Dr. Emre Bozkırlı

14:10-14:30 Diyabette Aşılama

Konuşmacı: Doç. Dr. Cem Haymana

14:30-14:45 Tartışma 14:30-14:45 Tartışma
14:45-15:15 Konferans 9

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehtap Çakır  Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu

Diyabet ve Uyku Bozuklukları

Konuşmacı: Doç. Dr. İbrahim Demirci

14:45-15:15 Konferans 10

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Güldiken

Cerrah Gözüyle Diyabetik Ayak Tedavisi

Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan Uncu

15:15-15:45 Çay-Kahve Molası
15:45-16:45 Uydu sempozyumu-6

Tip 1 ve Tip 2 diyabetli hastalarda 2. Nesil bazal insülin glarjin U-300 Performans Değerlendirmesi

Konuşmacılar: Prof. Dr. Alev Eroğlu Altınova, Prof. Dr. Seda Sancak Nurdan

16:45-17:30 Konferans 11

Diyabetin Cerrahi Tedavisi: Kime, Ne Zaman, Hangisi?

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Reyhan Ersoy – Prof. Dr. Medine Nur Kebapçı

Diyabetin Cerrahi Tedavisi: Kime, Ne Zaman, Hangisi?

Konuşmacı: Prof. Dr. Seda Sancak Nurdan

17:30-18:45 Panel 13

Diyabet Teknolojileri

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cevdet Duran –  Prof. Dr. Erman Çakal

17:30-18:45 Panel 14

Ayağına İyi Bak

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mesut Özkaya – Uzm. Dr. Muhteber Çolak

17:30-17:55 İnsülin İnfüzyon Pompaları

Konuşmacı: Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir

17:30-17:55 Diyabetik Ayak Tedavisinde Temel Prensipler

Konuşmacı: Prof. Dr. Soner Cander

17:55-18:20 Uzaktan Glukoz İzlem Sistemleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Özgür Demir

17:55-18:20 Diyabetik Ayakta Yeni Tedavi Yaklaşımları

Konuşmacı: Doç. Dr. Zeynel Abidin Sayıner

18:20-18:30 Sözlü Bildiri 18:20-18:30 Sözlü Bildiri
18:30-18:45 Tartışma 18:30-18:45 Tartışma
19:30-21:30 Akşam Yemeği
20 KASIM 2022 PAZAR
Salon 1 Salon 2
08:30-09:30 Sözlü Sunumlar 3

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Nilüfer Özdemir – Doç. Dr. Muhammed Kızılgül

08:30-09:30 Sözlü Sunumlar 4

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Bekir Uçan – Doç. Dr. Mustafa Demirpençe

09:30-11:00 Panel 15

Diyabet Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı: Oral Antidiyabetikler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Özbek – Prof. Dr. Mehmet Erdoğan

09:30-11:00 Panel 16

Diyabet Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı: Enjektabl Tedaviler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alev Eroğlu Altınova – Prof. Dr. Serkan Yener

09:30-09:45 Sulfonilüreler

Konuşmacı:  Doç. Dr. Cüneyd Anıl

09:30-09:45 Kısa ve Çok Kısa Etkili İnsülinler

Konuşmacı: Prof. Dr. Oğuz Dikbaş

09:45-10:00 Metformin

Konuşmacı:  Doç. Dr. İlknur Öztürk Ünsal

09:45-10:00 Bazal İnsülinler

Konuşmacı: Doç. Dr. Mahmut Apaydın

10:00-10:15 Pioglitazon

Konuşmacı:  Uzm. Dr. Bilge Ceydilek

10:00-10:15 Karışım İnsülinler

Konuşmacı: Doç. Dr. Göknur Yorulmaz

10:15-10:30 DPP-4 İnhibitörleri

Konuşmacı:  Doç. Dr. Yasin Şimşek

10:15-10:30 GLP-1 Agonistler

Konuşmacı: Prof. Dr. Kevser Onbaşı

10:30-10:45 SGLT-2 İnhibitörleri

Konuşmacı:  Doç. Dr. Şefika Burçak Polat

10:30-10:45 Bazal İnsülin + GLP-1 Agonist Kombinasyonları

Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Muhittin Yalçın

10:45-11:00 Tartışma 10:45-11:00 Tartışma
11:00-12:00 Kapanış Konuşması ve Dilekler